Quy trình lấy máu xét nghiệm tại nhà của DANACARES

Để việc lấy máu xét nghiệm tại nhà đảm bảo kết quả chính xác, ngoài nghiệp vụ tốt của nhân viên điều dưỡng thì quá trình bảo quản và vận … Continue reading Quy trình lấy máu xét nghiệm tại nhà của DANACARES