Home LÝ DO NHIỀU KHÁCH HÀNG TIN CHỌN DỊCH VỤ CỦA DANACARE

LÝ DO NHIỀU KHÁCH HÀNG TIN CHỌN DỊCH VỤ CỦA DANACARE

Liên Hệ

Chúng tôi DANACARES

 • Địa chỉ:  TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0979 930 464
 • Hotline:0979 930 464
 • Email: Danacares.vn@gmail.com
 • Facebook: Danacares
 • Website:Danacares.com
 • Đặt hẹn Online:

ĐẶT HẸN

Dịch Vụ

Của DANACARES Là

 • Tiêm truyền  dịch tại nhà 
 • Chăm sóc người bệnh tại bệnh viện 
 • Thay băng cắt chỉ tại nhà 
 • Lấy máu xét nghiệm tại nhà 
 • Cho thuê bình oxy lắp đặt tại nhà 

 

0979930646
Directions